3d mapping camera

Sky-target AT Assignment Software

Категориялар: Аксессуарлар

Камера моделдерин колдоо: D2pros, DG3pros, DG4pros
Кайтаруу тизмеси
Кийик аба камералары тарабынан чогултулган маалыматтардын көлөмү чоң болгондуктан, маалымат иштетүүчү талап өтө жогору. кластердеги компьютерлердин ар кандай конфигурацияларынан улам, маалыматтарды иштетүү үзгүлтүккө учурашы жана акыркы катага алып келиши мүмкүн.
Sky-target Aerial Triangulation Assignment программасы, эс тутуму аз компьютерден гана качпастан, ошондой эле оор AT-милдеттерин аткаруу үчүн күчтүүрөөк компьютерди дайындай алат, ошентип 8G компьютерлери да кластерлештирилиши мүмкүн,
Бул программалык камсыздоо АТтын эффективдүүлүгүн бир топ жакшырта алат, моделдөөнүн баасын төмөндөтөт жана бүт иш агымынын натыйжалуулугун андан ары жакшыртат.

Артка